تبلیغات
elecomp - بخش پذیری « تست هوش »
elecomp
علم را بیاموزید که در مقابل دیگران ناتوان نباشید

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 27 آبان 1389

رضا به یوسف گفت : از کجا می توان فهمید یک عدد بر 11 بخش پذیر است یا نه ؟ یوسف گفت : کافی است آن عدد را بر 11 تقسیم کنیم اگر باقیمانده صفر شد می توان آن عدد را بر 11 بخش پذیر است. رضا گفت : روش ساده تری برای این کار وجود دارد . آیا آن روش را بلدی ؟ یوسف : « نه » . رضا : « می توان به این ترتیب عمل کرد . از سمت راست به چپ یکی در میان ارقام را با علامت های " + " و " – " مشخص می کنیم . اگر مجموع این اعداد مضرب 11 باشد ، آن عدد بر 11 بخش پذیر است . »

 و...

به ادامه مطلب رجوع کنید

مثال : آیا عدد 341583  بر  11 بخش پذیر است ؟

0=3-4+1-5+8-3+

از آنجایی که صفر ، مضرب 11 است ، عدد 341583 نیز بر 11 بخش پذیر است . بعد از این توضیحات رضا مسئله ای به شرح زیر مطرح کرد :

بزرگترین عدد 9 رقمی را بنویسید که مضرب 11 بوده و در آن هیچ یک از رقم ها ، تکراری نباشد . سپس کوچکترین عدد 9 رقمی مضرب 11 که در آن هیچ یک از رقم ها ، تکراری نباشد . سپس کوچکترین عدد 9 رقمی مضرب 11 که در آن هیچ یک از رقم ها تکراری نباشد را بیابید .
طبقه بندی: تست هوش، 
ارسال توسط حمید رضا شکوه فر
ساعت
آب و هوا
آرشیو مطالب
صفحه جانبی
رتبه در گوگل